ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

1859
Πρώτες δωρεές βιβλίων για την συγκρότηση Βιβλιοθήκης, ως το 1920 η Βιβλιοθήκη θα δεχτεί μεγάλες δωρεές ιδιωτών, θα ενσωματώσει άλλες βιβλιοθήκες και θα συλλειτουργεί με το σύλογγο "Πυθαγόρας". Πρωτοστάτης στην ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης ο Αριστομένης Στεργιογλίδης χρησιμοποιώντας πρωτόγνωρες βιβλιοθηκονομικές μεθόδους, αλλά και ο Βασίλης Καριώτογλους
1861

Κρατική μέριμνα για την λειτουργία Βιβλιοθήκης

1881

Η Βιβλιοθήκη αναγνωρίζεται ως αυτοτελής οργανισμός

1895
Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται στο Πυθαγόρειο Γυμνάσιο
1898
Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται στο Πυθαγόρειο Γυμνάσιο
1898
Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται στο Πυθαγόρειο Γυμνάσιο
1900
Διαθήκη του Μιλτιάδη Γεωργίου με την οποία παραχωρείται η οικία του για τη στέγαση της Βιβλιοθήκης. Παρά το κληροδότημα, μετά το 1926 (θάνατος της συζύγου του Γεωργίου) στο κτήριο στεγάζεται η αρχαιολογική υπηρεσία, στη συνέχεια επιτάσσεται και γίνεται γραφεία της ΕΟΝ και ακολούθως η έδρα της Νομαρχίας.
1909

Ο Νόμος 2182/1909 της Ηγεμονίας Σάμου καθορίζει πρώτη φορά νομικά τα θέματα λειτουργίας της Βιβλιοθήκης

1913

Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται στο Πασχάλειο κτήριο

1917

Επίσημα εγκαίνια της Βιβλιοθήκης

1920

Ο Νόμος 2507/1920 μετά την Ένωση της Σάμουμε την Ελλάδα αναγνωρίζει τη Βιβλιοθήκη ως δημόσια υπηρεσία του ελληνικού κράτους

1925

Η Βιβλιοθήκη κλείνει λόγω κατάργησης της θέσης του βιβλιοφύλακα

1938

Αποφασίζεται η επαναλειτουργία της Βιβλιοθήκης

1943

Επανασυστήνεται η θέση βιβλιοφύλακα

1949

Ο Νόμος 1362/1949 ανασυγκροτεί και οργανώνει τις Βιβλιοθήκες της Ελλάδας

1950

Καταλογραφείται μεγάλο μέρος των βιβλίων και πρώτη φορά σχηματίζεται δελτιοκατάλογος και υιοθετούνται οι AACR

1954

Η Βιβλιοθήκη εγκαθίσταται στο κτήριο του Μιλτιάδη Γεωργίου, στον α' όροφο

1964

Λειτουργία Αναγνωστηρίου με κύριες ομάδες χρηστών μαθητές και ερευνητές

1966

Υιοθετείται το ταξινομικό σύστημα Dewey

1972

Το πρώτο βιβλιοαυτοκίνητο επισκέπτεται τα χωριά της Σάμου

1984

Πρώτη απόπειρα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή για την οργάνωση του υλικού

1986

Το κτήριο της Βιβλιοθήκης χαρακτηρίζεται ως έργο τέχνης

1999

Αγοράζεται μεγάλο σύγχρονο βιβλιοαυτοκίνητο, υλοποιούνται ευρωπαϊκά προγράμματα που εμπλουτίζουν την βιβλιοθήκη σε βιβλία, εποπτικά μέσα και άλλο εξοπλισμό, καθώς και ειδικευμένο προσωπικό

2000

Πρώτη οργανωμένη χρήση βιβλιοθηκονομικού προγράμματος (ΑΒΕΚΤ)

2002

Τα ΓΑΚ Σάμου, που στεγάζονταν στο ισόγειο του κτηρίου μεταφέρονται στις παλαιές φυλακές και η Βιβλιοθήκη επεκτείνεται σε όλο το κτήριο

2003

Ο Νόμος 3149/2003 και ΚΑ.Λ.ΒΙΒ. οργανώνουν θεσμικά τις βιβλιοθήκες της Ελλάδας, η Βιβλιοθήκη γίνεται ΝΠΔΔ με τον σημερινό της τίτλο

2004

Δημιουργία κέντρου πληροφόρησης με πλήρη σύστημα υπολογιστών και περιφερειακών και ανάλογο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας

2005

Απόκτηση ειδικού υπολογιστή και λογισμικού για ΑμΕΑ

2009
Ψηφιοποίηση περίπου 8.000 παλαιών βιβλίων και σαμιακής συλλογής. Συνεργασίες με βιβλιοθήκες και οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, διεθνή συνέδρια.
2012
Ριζική ανακαίνιση του κτηρίου
2013
Λειτουργία ανοιχτού βιβλιοστασίου "Βιβλιοστάση" ως το 2020
2021
Ψηφιακός κατάλογος, εκδόσεις βιβλίων, εκπαιδευτικά προγράμματα
2022

Συνεχείς στοχευμένες αγορές μεγάλου αριθμού βιβλίων από το 2000-2022

Σήμερα

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ψηφιακά στην εξυπηρετηση των χρηστών, δικό της server, ιστοσελίδα, ηλεκτρονικός κατάλογος και ψηφιακή διάθεση βιβλίων και εφημερίδων με το πρόγραμμα V-Smart και Inguana

Back to Top
Close Zoom
Context Menu is disabled by theme settings.